تاریخچه

انجمن فرهنگی افراز در ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ بنیاد گذاشته شد. در سال ۱۳۸۱ با گرفتن اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان، کوشش‌های خود را زیر نام انجمن فرهنگی ایران‌زمین (افراز)، با آرمانِ «آشناسازی جوانان با فرهنگ و تمدن ایران‌زمین» و «پاسداری از ارزش‌های فرهنگی و گرامی‌داشت فرهنگ ملی ایرانیان»، آغاز کرد و در سال ۱۳۹۴ در «اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در همان سال شد. هم‌چنین پیرو درخواست انجمن از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) در سال ۱۳۹۷، انجمن فرهنگی افراز موفق به کسب مقام مشورتی ویژه این شورا در سال ۲۰۱۹ گردید. در زمستان سال ۱۳۹۸ نیز وزارت کشور با درخواست انجمن پیرامون گسترش سطح فعالیت از استانی به ملی موافقت نمود. این سازمان مردم‌نهاد (سمن) در حوزه‌های ايران‌شناسی و ايران‌پژوهی، تقويت هويت ايرانی از راهِ آشناسازی مردم با ريشه‌های فرهنگ ملی ايران، پاسداشت ميراث فرهنگی و طبيعی، و بهسازی فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌ می‌کند.

مرا این روزگار آموزگار است / کز ین به نیستمان آموزگارى

-ناصرخسرو


الوین تافلر، نظریه‌پرداز برجسته معاصر می‌گوید:

«تاریخ، حیات دیگرى از حیات ملموس انسان است. تاریخ، تنها از جنگ‌ها و شکست‌ها و پیروزى‌ها رقم نخورده است. در تاریخ، حقیقت‌هایى وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود زندگى آتى انسان، تاریخى در تاریخ خواهد بود.»

به نوشته یکى از منتقدان، اهمیت علم تاریخ هیچگاه و در هیچ عصرى مورد تردید قرار نگرفته است. بخش عظیمى از متن‌هاى مقدس همه‌ى دین‌ها به تاریخ و سرگذشت‌نامه‌هاى قدیسان یا جنگ‌ها و تقابل‌هاى آیینى اختصاص دارد. محمد تبرى، فرزند جریر باور دارد که تاریخ «ام‌العلوم» محسوب مى‌شود. از همین روست که رودکى سمرقندى، شاعر نامدارمان فرمودند:

هر که نامخت از گذشت روزگار     /     نیز نامورد ز هیچ آموزگار


توماس میلون، تاریخ‌نویس پرتکاپوى روزگار ما، در ژرفاى کندوکاوهاى تاریخى خود به نکته‌هاى بس واقع‌نگرانه اشاره می‌کند: «بازخوانى تاریخ به من آموخت، پیروزى نهایى همیشه از آنِ صداقت و حقیقت بوده است». و آیا این به ما انگیزه نمی‌دهد؟ والتر بنیامین، به غمِ بزرگ انسان معاصر اشاره مى‌کند: «اطمینان‌بخش‌ترین چیزى که با ما بوده از ما گرفته شد: توانایى مبادله تجربه‌ها» و مگر غیر از این است که اگر گذشته را فراموش کنیم، مجبور به تکرار آن هستیم؟ پس تلاش خواهیم کرد تا با درک تجربه‌هاى هزاران ساله، آینده را بهتر بسازیم.

این موضوع، انگیزه‌ى شکل‌گیرى انجمن افراز بود.


دریافت برشور انجمن