اساسنامه

متن کامل اساس‌نامه انجمن در اختیار هم‌وندان (اعضا) قرار خواهد گرفت. ماده ۹ و ۱۰ اساس‌نامه که در خصوص اهداف و شرایط عضویت می‌باشد در زیر آمده است:

ماده ۹: اهداف انجمن عبارتند از: الف: کلیات: ایران‌شناسی و ایران‌پژوهی؛ تقویت هویت ایرانی با آشناسازی مردم با ریشه‌های فرهنگ ملی ایران؛ پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی؛ بهسازی فرهنگی و اجتماعی؛ ب: روش اجرای هدف: برپایی اردوهای ایران‌گردی و جهان‌گردی؛ پژوهش و تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای؛ برپایی دوره‌های آموزشی و همایش‌های تخصصی؛ همیاری با سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسه‌های خیریه و سازمان‌های میراث فرهنگی

ماده ۱۰: شرایط عضویت:

۱- آشنایی و پذیرش اساس‌نامه انجمن

۲- تعهد به رعایت منشور اخلاقی (مرام‌نامه) انجمن

۳- تعهد به پرداخت منظم هم‌وندانه

شرایط عضویت:

۱- هم‌وندان اصلی: هم‌وندانی هستند که ضمن آشنایی کامل به مفاد اساس‌نامه و تعهد کتبی به رعایت منشور اخلاقی انجمن، هم‌وندانه می‌پردازند و جهت تعیین بازرس می‌توانند در مجمع عمومی سالانه رأی دهند.

۲- هم‌وندان افتخاری: افرادی که به تشخیص و تائید شورای عالی(مشورتی)، هم‌وندی آنان افتخاری برای انجمن خواهد بود و حق هم‌وندی پرداخت نمی‌کنند و در انتخابات مجمع عمومی شرکت نمی‌کنند.