کارگروه کتاب‌خوانی

1- مطالعه کتاب (به‌طور میانگین هر ماه یک کتاب)
2- تشکیل جلسه نقد و بررسی با حضور اعضا به این ترتیب که هموندان عضو کارگروه در جلسه‌ای نقطه نظرات خود را درباره روایت قصه، موضوع کتاب، نویسنده، نقاط ضعف و قوت جمع‌بندی و نیز جملات منتخبی از متن کتاب را طی جلسه بحث و گفتگو می‌کنند.
3- تصمیم‌گیری درباره موضوعات کتاب‌های آتی
4- بهره‌گیری از نظرات استادان راهنما، از طریق برگزاری نشست و همچنین نامه‌نگاری از طریق ایمیل

08bcd48f-85eb-45ca-8496-be1196c76fd5.JPG
یاشار اشتری
دبیر کارگروه کتابخوانی
کارشناسی ارشد کسب‌وکار
yashar.ashtari@gmail.com