تماس با ما

منتظر نظرات و پیشنهادهای شما هستیم.

راه‌های دسترسی به انجمن عبارت است از:

صندوق پستی: ۱۶۴۹ – ۱۹۳۹۵ به نام انجمن فرهنگی افراز

شماره‌ی همراه دبیر انجمن: ۰۹۱۲۳۷۶۹۲۱۰

شماره‌ی روابط عمومی: ۰۹۳۷۵۷۹۶۳۴۳

شماره‌ی واتزپ انجمن: 09364970980

رایانامه: info@anjomanafraz.com

اینستاگرام: afraz.ngo@

تلگرام: anjomanafraz@