کارگروه تاریخ

کارگروه تاریخ که از ابتدای بنیادگذاری انجمن فرهنگی افراز، از جمله کارگروه‌های اصلی انجمن بوده است، با هدف تحقیق، ترویج و آموزش در زمینه تاریخ ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران بزرگ فرهنگی، و همچنین میراث فرهنگی و معنوی مربوط به حوزه ایرانشهر خویشکاری خویش را آغازیده است.

گروه تاریخ به منظور دستیابی بدین هدف، کنش‌های زیر را دنبال می‌کند:

  1. برگزاری نشست‌های ماهانه کتاب‌خوانی حول محور ایران‌شناسی

  2. برگزاری کارگاه‌های آموزشی فیزیکی و مجازی تاریخ ایران

  3. برگزاری نشست‌ و میزگرد با موضوع ایران‌شناسی

  4. دیدار و گفت‌وگو با استادان صاحب نظر

  5. تحقیق و ترویج جشن‌های کهن ایرانی

Alireza-Afshari.jpg
علیرضا افشاری
دبیر کارگروه تاریخ
کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان
afshari52@gmail.com