کارگروه زیست‌بوم

هدف این کارگروه نوبنیاد انجمن، افزایش آگاهی عمومی نسبت به محیط‌زیست و تهدیدهای مربوط به آن است. در همین راستا برخی همایش‌ها انجام شده است که مهمترین آنها همایش گرمایش جهانی و آب در سال 2019 بود.

Anahita-Zamani.jpg
آناهیتا زمانی
عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه زیست‌بوم
کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، DBA
anahita.zamani@gmail.com