کارگروه ادبی

گروه ادبی از نخستین گروه‌های شکل‌گرفته در انجمن است که نازنین نادری (دکتر و استاد بعدی ادبیات) آن را پایه گذارد. در دور جدید، کارگروه ادبی در شهریورماه 1401 با دبیری نریمان نوابی، از هموندان قدیم انجمن افراز و با موضوع اصلی سعدی‌خوانی آغاز به کار کرد. اهداف پیش روی کارگروه عبارت است از: برگزاری نشست‌های تخصصی پیرامون زبان فارسی به منظور دستیابی به شناختی بهتر از تحولات تاریخی و جغرافیایی و معنایی و آوایی، خوانش مداوم و هدفمند متن‌­های نظم و نثر پارسی در قالب جلسات ماهانه به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی آگاهی‌ها نسبت به متونی که در نهایت به هویت­‌یابی و باز بارورسازی فرهنگی منتهی شود، برگزاری دوره­‌های کوتاه‌­مدت آزاد ادبی در حوزه فنون ادب و نگارش. دوره‌­هایی چون: ویراستاری، عروض و قافیه و ...، برگزاری سمینارهای ادبیات تطبیقی و تعامل آن با ادبیات ملی به منظور باروری و تکامل هر چه بیشتر ادبیات ملی با بهره­‌گیری از آثار و شاهکارهای ادبی بیگانه، برگزاری نکوداشت­‌هایی به جهت شناخت درست و کافی سرمایه‌­های ادبی کشور که ذخایر غنی از هویت فرهنگی مابه شمارمی­‌آیند، برگزاری همایش‌های علمی-پژوهشی در حوزه زبان وادبیات به نیت بهره­‌گیری از ظرفیت علمی کشور و رصد فعالیتهای علمی و پژوهشی و سلسله نشست­‌های رونمایی و بررسی کتاب که موجب آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان با آثار منتشر روز و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی شود.

Nariman.jpg
نریمان نوابی
دبیر کارگروه ادبی
کارشناسی ارشد نانومواد
nariman.navabi@yahoo.com