هموندی

متن کامل اساس‌نامه انجمن در اختیار هم‌وندان (اعضا) قرار خواهد گرفت. ماده ۹ و ۱۰ اساس‌نامه که در خصوص اهداف و شرایط عضویت می‌باشد در زیر آمده است:

ماده ۹: اهداف انجمن عبارتند از: الف: کلیات: ایران‌شناسی و ایران‌پژوهی؛ تقویت هویت ایرانی با آشناسازی مردم با ریشه‌های فرهنگ ملی ایران؛ پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی؛ بهسازی فرهنگی و اجتماعی؛ ب: روش اجرای هدف: برپایی اردوهای ایران‌گردی و جهان‌گردی؛ پژوهش و تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای؛ برپایی دوره‌های آموزشی و همایش‌های تخصصی؛ همیاری با سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسه‌های خیریه و سازمان‌های میراث فرهنگی

ماده ۱۰: شرایط عضویت:

  1. آشنایی و پذیرش اساس‌نامه انجمن

  2. تعهد به رعایت منشور اخلاقی (مرام‌نامه) انجمن

  3. تعهد به پرداخت منظم هم‌وندانه

شرایط عضویت:

  1. هم‌وندان اصلی: هم‌وندانی هستند که ضمن آشنایی کامل به مفاد اساس‌نامه و تعهد کتبی به رعایت منشور اخلاقی انجمن، هم‌وندانه می‌پردازند و جهت تعیین بازرس می‌توانند در مجمع عمومی سالانه رأی دهند.

  2. هم‌وندان افتخاری: افرادی که به تشخیص و تائید شورای عالی(مشورتی)، هم‌وندی آنان افتخاری برای انجمن خواهد بود و حق هم‌وندی پرداخت نمی‌کنند و در انتخابات مجمع عمومی شرکت نمی‌کنند.

چگونگی پیوستن به انجمن:

  1. دوستان علاقه‌مند می‌توانند با اجرای گام‌های زیر هم‌وند (عضو) انجمن شوند. شماره واتزپ انجمن: 09364970980

  2. آشنایی و پذیرش اساسنامه‌ی انجمن. به واتزپ انجمن پیام داده تا اساسنامه انجمن برای شما ارسال شود.

  3. مطالعه و پذیرش مرام‌نامه انجمن. مرام‌نامه در پیوند زیر بارگذاری شده است آن را پرینت گرفته، پس از تکمیل، اسکن و به واتزپ انجمن ارسال نمایید.

  4. تکمیل و ارسال فرم هم‌وندی. فرم هم‌وندی که در پیوند زیر قرار داده شده است را تکمیل نمایید.

  5. پرداخت مبلغ  1.000.000  ریال برابر با یک‌صد هزار تومان به‌عنوان هم‌وندانه (حق عضویت) سالانه به شماره حساب310.8100.12360841.1 یا شماره کارت5022.2970.0000.0286 عهده بانک پاسارگاد (شعبه‌ی بوستان، پاسداران، تهران) به‌نام انجمن فرهنگی افراز و فرستادنِ تصویر فیش واریزی به واتزپ انجمن.