bff1e5cb-6dd5-43e6-a22e-8d7e6675ff1a راه‌اندازی کارگروه اجتماعی

  • راه‌اندازی کارگروه اجتماعی
abstract

 

با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی و نقدها و اعتراض‌های جاری در جامعه، شماری از هم‌وندان خواهان نقش‌آفرینی بیشتر انجمن در برابر این رویدادها شدند.

انجمن افراز انجمنی فرهنگی با نگاهی ملی‌گرایانه است و هم‌چنان در همین راه، که به باور مدیران کنونی و بنیادگذارانش امری ریشه‌ای و پایه‌ای است، خواهد کوشید اما در پاسخ به این دغدغه‌ها و با توجه به نقش مهم نهادهای مدنی در ایجاد محیطی برای هم‌اندیشی و گفت‌وگو، و همسو با موضوع به‌سازیِ فرهنگی و اجتماعی مندرج در ماده‌ی ۹ اساس‌نامه‌ی انجمن، شورای مرکزی انجمن بر آن شد تا کارگروه اجتماعی را راه‌اندازی نماید تا هم‌وندانی که در این زمینه خواهان گفت‌وگو هستند در آن به تبادل آرا بپردازند و ضمن بهره بردن از نظرهای استادان و کارشناسان مرتبط بر آگاهی خود از چگونگی پیشرفت و بهبود کشور بیفزایند.

 

به زودی زمان نخستین نشست همگانی کارگروه در کانال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

حمیدرضا افشاری

دبیر انجمن فرهنگی افراز

دوازدهم دی‌ماه ۱۴۰۱ خورشیدی

واژگان کلیدی

دیدگاه خود را بنویسید