b1b2dc0e-8d77-4d70-a359-bdf194925978 در سوگ سرو ایران؛ استاد سیدجواد طباطبایی

  • در سوگ سرو ایران؛ استاد سیدجواد طباطبایی
abstract

انجمن فرهنگی افراز در کنار انجمن‌های دیگر برپا می‌کند: در سوگ سرو ایران؛ استاد سیدجواد طباطبایی، با حضور و سخنرانی استادان برجسته  کشور و جمعی از دانشجویان و علاقه‌مندان به استاد

 

واژگان کلیدی

دیدگاه خود را بنویسید