acba6ac8-e315-4f8a-9f76-67d19465b677 برگزاری سومین نشست عمومی کارگروه اجتماعی انجمن فرهنگی افراز

  • برگزاری سومین نشست عمومی کارگروه اجتماعی انجمن فرهنگی افراز
  • 14321.jpg
  • 4389.jpg
abstract

سومین نشست عمومی کارگروه اجتماعی انجمن در شامگاه شنبه بیستم اسفند ماه برگزار شد. در این نشست استاد احسان  هوشمند، جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات قومی در مورد هویت ملی سخن گفتند و پس از آن به پرسش و پاسخ پرداختند.

واژگان کلیدی

دیدگاه خود را بنویسید