7f9db4c6-f396-428e-b049-a0d900d5a1a4 جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب تأدیب

  • جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب تأدیب
abstract

جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب تأدیب (روایت یک تحقیر) در شامگاه چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه برگزار شد.

کتاب ماه آینده‌ی این کارگروه "گور به گور" نوشته ویلیام فاکنر و ترجمه نجف دریابندری است، عزیزان علاقه‌مند می‌توانند جهت اطلاع از تاریخ جلسه‌ی نقد و بررسی و هماهنگی، از طریق شناسه اعلام شده با دبیر کارگروه ارتباط برقرار کنند. 

واژگان کلیدی

دیدگاه خود را بنویسید