788da9e6-b045-4037-b68b-5741bf95c100 نشست‌نامه کارگروه اجتماعی

  • نشست‌نامه کارگروه اجتماعی
abstract

باشندگان: سپهر پور فولاد، نسرین نور فتحیان، فریدون حسینی، محمد فرجاد،حامد عبدالهی، امین محمودی، ارشیا لشگری

در این نشست هر یک از هموندان گزارش خود را از فعالیت‌های انجام شده ارائه دادند و همچنین در خصوص چگونگی برگزاری کلاس تولید محتوا گفتگو شد. تاریخ نشست بعدی یکشنبه ۶ خرداد تعیین گردید.

واژگان کلیدی

دیدگاه خود را بنویسید