26239130-720c-4211-a30b-81adb055da03 برگزاری هفتمین نشست عمومی کارگروه اجتماعی

  • برگزاری هفتمین نشست عمومی کارگروه اجتماعی
  • 37612.jpg
  • 48164.jpg
  • 49415.jpg
abstract

هفتمین نشست عمومی کارگروه اجتماعی انجمن افراز با موضوع «دموکراسی» در شامگاه دوشنبه دوم امرداد ماه برگزار شد.

در آغاز این نشست آقای «نوید حسینی» کتاب «درباره دموکراسی» را ارائه دادند. در ادامه گپ و گفتی پیرامون موضوع در‌گرفت و قرار شد در نشست بعدی ابعاد دقیق‌تری از آن پی‌ گرفته شود.

واژگان کلیدی

دیدگاه خود را بنویسید