01cb863d-d90e-4601-9787-095384c991c3 گزارش تصویری افرازگشت، قطار تهران به قائم‌شهر

  • گزارش تصویری افرازگشت، قطار تهران به قائم‌شهر
  • IMG-4384.JPG
  • IMG-4385.JPG
  • IMG-4386.JPG
  • IMG-4387.JPG
  • IMG-4389.JPG
  • IMG-4390.JPG
  • IMG-4391.JPG
abstract

افرازگشت در روز پنج‌شنبه مورخ 11 آبان‌ماه برنامه گردشگری یک‌روزه‌ای دیدن مناظر مسیر قطار تهران به قائم‌شهر را برگزار کرد.

واژگان کلیدی

دیدگاه خود را بنویسید