586ea95c-810b-4b4a-9b81-2481bc2af396 دومین نشستِ جُنگ افراز

  • دومین نشستِ جُنگ افراز
  • IMG-6470.JPG
  • IMG-6471.JPG
  • IMG-6472.JPG
  • IMG-6473.JPG
  • IMG-6474.JPG
  • IMG-6475.JPG
  • IMG-6476.JPG
  • IMG-6477.JPG
  • IMG-6478.JPG
abstract

بیست‌وپنجم امردادماه دومین نشستِ تاریخ و ادب و فرهنگ ایران (جُنگ افراز) برگزار شد.

بیست‌وپنجم امردادماه دومین نشستِ تاریخ و ادب و فرهنگ ایران (جُنگ افراز) برگزار شد. در این نشست، نخست سامان اصفهانی جستار شاهنامه‌شناسی را با معرفی زال در شاهنامه (معنای لغوی، خاندان، حضور بی‌انجام و...) پی گرفت؛ بهنوش عافیت‌طلب از رویدادهای مهم تاریخی ایران‌زمین در امردادماه گفت؛ حمیدرضا حسینی، تاریخ‌پژوه و خبرنگار حوزه‌ی میراث فرهنگی، از دستاوردهای «جنبش بزرگ مشروطیت» سخن راند که با بحث‌هایی همراه شد؛ #کارگروه_نمایشنامه‌خوانی انجمن افراز بخشی از نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد استاد بیضایی را اجرا نمود؛ و عباس محمدی، کنشگر و پژوهشگر حوزه‌ی محیط زیست، به آسیب‌شناسی پدیده‌ی گسترش سگ‌ها در شهرها و پیرامون آن پرداخت که پرسش و پاسخ‌هایی را در پی داشت. در بخش پایانی، باشندگان نشست از سخنان دکتر علی‌قلی محمودی بختیاری، استاد ادبیات و از همراهان قدیمی انجمن، بهره بردند. پوشه‌ی شنیداری نشست به‌زودی بارگذاری خواهد شد.

واژگان کلیدی

دیدگاه خود را بنویسید