کارگروه کودک و نوجوان

1- برقراری ارتباط و همکاری با مرکز خانه‌علم خاک‌سفید از خانه‌های علم زیرمجموعه جمعیت مردمی امام علی(ع) پیرامون:

  • حفظ و گسترش همکاری با حامی مالی مرکز

  • برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای کودکان مرکز (هر دو ماه یک‌بار)

  • انجام امور فرهنگی مرکز مانند تجهیز کتابخانه، آموزش سرپرستان، ...

2- همکاری با سایر سازمان‌های مردم نهاد که در حوزه کودکان کار، بدسرپرست و یا بی‌سرپرست فعالیت می‌کنند

کارگروه پس از مدتی که فعالیت آن متوقف بود، دوباره راه‌اندازی شده است. از دوستانی که تمایل به مشارکت در این کارگروه را دارند دعوت به همکاری می‌شود. این دوستان می‌توانند آمادگی خود را به آگاهی دبیر کارگروه کودک و نوجوان انجمن برسانند.

f8dcd103-252b-4843-8209-436ff38a9bf1.JPG
نگار مهرآوران
دبیر کارگروه کودک و نوجوان
کارشناسی ارشد تصویرسازی
negarmehravaran482@gmail.com