کارگاه «واسازی الگوهای هنری ایران‌زمین» با تمرکز بر روی ظروف ساسانی

انجمن فرهنگی افراز قصد دارد کارگاهی با عنوان «واسازی الگوهای هنری ایران‌زمین»، به منظور تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها و عناصر خاص هنر ایران در دوره باستان با تمرکز بر روی دوره ساسانی برگزار نماید.


آموزگار: حیدر زاهدی
زمان: چهارشنبه، یکم و هشتم آذرماه 1396
هماهنگی ثبت‌نام: 09126349734
مهلت ثبت‌نام: تا 25 آبان‌ماه

هنر ایران‌زمین، سرشار از الگوهای تکرارشونده، تودرتو و پیچیده است. این الگوها که در میان هنرمندان ایران بارها به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گرفته؛ در برخوردش با آیین‌ها، سنن و ادیان این مرز و بوم رنگ و بوی خاص و متغیری را تجربه کرده است. با این حال باید گفت جنبه‌هایی از این هنر همیشه با شکل‌هایی نو اما گوهری پابرجا بقای خود را حفظ کرده و از خلال این مسیر می‌توان عناصر یگانه و پایدار آن‌را تشخیص داد.
در راستای پژوهش این مسیر چند هزارساله‌ی هنری و خوانش آن، روشمندی و رویکردی لازم است که فقدان آن در بررسی‌های امروزی بسیار محسوس است. دراین دوره، ما قصد داریم با رویکرد واسازی (Deconstruction) به این مسیر هنری نزدیک شویم. این رویکرد دستاورد سنت پساساختارگرایی و پساپدیدارشناسی فلسفی است و چهره درخشان آن‌را می‌توان ژاک دریدا دانست.
امیدواریم واسازی این الگوهای هنری بتواند پیشنهادی تازه پیش پای هنرپژوهان و آشنایان این مسیر بگذارد و در عین حال نوآموزان هنر ایران زمین را با نگاهی نو آشنا سازد.

حيدر زاهدی


دیدگاه‌ خود را بیان کنید