برپایی جشن سده در روستای نشوه ساوه

روز دهم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، همانند هر سال، هموندان افراز گرد هم آمدند، تا جشن ایرانی سده، یادگار کهن هوشنگ پیشدادی، و یادآور پیروزی نهایی نور بر تاریکی را برپا کنند. این جشن که توسط افرازگشت و با همياری آرش كربلایی فراهم آمده بود در روستای نشوه ساوه، در فضایی باز برگزار شد و به خاطر رعایت کردن محدودیت‌های کرونایی، باشندگان با وسیله نقلیه شخصی در مکان جشن حاضر شدند. دیدگاه‌ خود را بیان کنید