برنامه ویژه فرهنگی کارگروه کودک و نوجوان برای کودکان خانه علم خاکسفید، برگزار شد

روز جمعه هفتم خردادماه، پردیس سینمایی قلهک و هموندان کارگروه کودک و نوجوان انجمن، میزبان تعدادی از کودکان کار و بد سرپرست خانه علم خاکسفید بودند. فیلم پاندای کنگ‌فو‌کار برای نمایش به همراه دوبله همزمان آقای هومن خیاط در نظر گرفته شده بود.  همچنین پس از تماشای فیلم، بچه‌ها به سراغ پارچه سفید و بزرگ بوم نقاشی زمینی رفتند تا هر کدام نقشی از خود بر آن رسم کنند و لحظات شاد و خاطره‌انگیزی را آفریدند.دیدگاه‌ خود را بیان کنید