دوره آموزشی تاریخ ایران باستان، خرداد برگزار میشود

8 نشست در 8 هفته

ایران پیش از تاریخ

مادها

کوروش نخستین پادشاه همه آسیا

داریوش و هخامنشیان

اسکندر مقدونی و سلوکیان

پارتهای اشکانی

اردشیر بابکان و انقلاب ساسانیان

سرنگونی ساسانیان به دست اعراب

آموزگار: بهرام روشن ضمیر

آغاز دوره : 17 خرداد 1391
تلفن نام نویسی (از ساعت 3 تا 7 عصر): 88825212 خانم فرهادی بنیاد جمشید: خ کریمخان، خردمند شمالی، نبش کوچه اعرابی غربی پلاک 4 طبقه 2

دیدگاه‌ خود را بیان کنید