کارگروه هنر

کارگروه هنر

1- آموزش دوره های تخصصی و عمومی رشته های مختلف هنری

اولین دوره : عکاسی

2- جلسات نقد و بررسی آثار مکتوب و غیر مکتوب سینمایی

اولین نشست :کارگاه سبک شناسی بر اساس رونمایی کتاب مکتبهای سینمایی

3- اجرا و تولید کارگاهی رشته های هنری

اولین کارگاه نمایشنامه خوانی

دبیر کارگروه

لیلا رستمی شکوه

دبیر کارگروه هنر و عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

کارشناسی سینما

09192130126

shokooh_elite@yahoo.com