کارگروه کودک و نوجوان

کارگروه کودک و نوجوان

1- برقراری ارتباط و همکاری با مرکز خانه علم خاک سفید از خانه‌های علم زیرمجموعه جمعیت مردمی امام علی(ع) پیرامون:

  • حفظ و گسترش همکاری با حامی مالی مرکز
  • برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای کودکان مرکز (هر دو ماه یک‌بار)
  • انجام امور فرهنگی مرکز مانند تجهیز کتابخانه، آموزش سرپرستان، ...

2- همکاری با سایر سازمان‌های مردم نهاد که در حوزه کودکان کار، بدسرپرست و یا بی‌سرپرست فعالیت می‌کنند

دبیر کارگروه

سارا اکبری ابیانه

دبیر کارگروه کودک و نوجوان

کارشناسی شیمی و معماری

09122158403

saraakbariabyaneh@yahoo.com