کارگروه تاریخ

کارگروه تاریخ

کارگروه تاریخ که از ابتدای بنیادگذاری انجمن فرهنگی افراز، از جمله کارگروه‌های اصلی انجمن بوده است، با هدف تحقیق، ترویج و آموزش در زمینه تاریخ ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران بزرگ فرهنگی، و همچنین میراث فرهنگی و معنوی مربوط به حوزه ایرانشهر خویشکاری خویش را آغازیده است.

گروه تاریخ به منظور دستیابی بدین هدف، کنش‌های زیر را دنبال می‌کند:

۱- برگزاری نشست‌های ماهانه کتاب‌خوانی حول محور ایران‌شناسی

۲- برگزاری کارگاه‌های آموزشی فیزیکی و مجازی تاریخ ایران

۳- برگزاری نشست‌ و میزگرد با موضوع ایران‌شناسی

۴- دیدار و گفتگو با استادان صاحب نظر

۵- تحقیق و ترویج جشن‌های کهن ایرانی