کارگروه ادبی

کارگروه ادبی

اهداف کارگروه

1- برگزاری نشست‌های تخصصی پیرامون زبان فارسی به منظور دستیابی به شناختی بهتر از تحولات تاریخی و جغرافیایی و معنایی و آوایی و...

2- خوانش مداوم و هدفمند متن‌­های نظم و نثر پارسی در قالب جلسات ماهانه به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی آگاهی‌ها نسبت به متونی که در نهایت به هویت­‌یابی و باز بارورسازی فرهنگی منتهی شود.

3- برگزاری دوره­‌های کوتاه‌­مدت آزاد ادبی در حوزه فنون ادب و نگارش. دوره‌­هایی چون: ویراستاری، عروض و قافیه و...

4- برگزاری سمینارهای ادبیات تطبیقی و تعامل آن با ادبیات ملی به منظور باروری و تکامل هر چه بیشتر ادبیات ملی با بهره­‌گیری از آثار و شاهکارهای ادبی بیگانه.

5- برگزاری نکوداشت­‌هایی به جهت شناخت درست و کافی سرمایه‌­های ادبی کشور که ذخایر غنی از هویت فرهنگی مابه شمارمی­‌آیند.

6- برگزاری همایش‌های علمی-پژوهشی در حوزه زبان وادبیات به نیت بهره­‌گیری از ظرفیت علمی کشور و رصد فعالیتهای علمی و پژوهشی.

7- سلسله نشست­‌های رونمایی و بررسی کتاب که موجب آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان با آثار منتشر روز و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی شود.