مدیران انجمن

ساختار مدیریتی انجمن

پیرو مجمع عمومی عادی سالانه انجمن که در خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد ترکیب اعضای کنونی شورای مرکزی انجمن عبارتند از: آقای سیدمحمدحسین موسوی میرکلائی (عضو اصلی و رئیس هیات مدیره)، آقای حمیدرضا افشاری (عضو اصلی، دبیر انجمن)، بانو لیلا رستمی شکوه (عضو اصلی و دبیر کارگروه هنر)،  آقای سامان اصفهانی (عضو اصلی، دبیر کارگروه ادبی)، آقای شهروز توسی (عضو اصلی، مسئول روابط عمومی)، بانو حمیده صمدی بنماران (عضو علی‌البدل)، بانو سارا اکبری ابیانه (دبیر کارگروه کودک و نوجوان) و آقای امیرهمایون مکتبی (دبیر کارگروه کتابخوانی). هم‌چنین با تصمیم مجمع عمومی، بانو سارا سجادی نائینی به‌عنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب شدند.

به‌جز آقای شهروز توسی که در حال حاضر مسئولیت روابط عمومی را برعهده داشته، بانو عاطفه موسی‌زاده، مسئول ثبت‌نام هم‌وندان و بانو تینا تائبی، مسئول آموزش انجمن می‌باشند. این مسئولین، زیر نظر شورای مرکزی انجمن فعالیت می‌کنند.

مشخصات هم‌وندان شورای مرکزی در زیر نشان داده شده است:

هموندان شورای مرکزی

حمیدرضا افشاری

دبیر انجمن (مدیر عامل)

کارشناس ارشد مدیریت

09123769210

hamidreza.afshari@gmail.com
محمد‌حسین موسوی

عضو اصلی و رییس هیئت مدیره انجمن

کارشناسی کارگردانی

09123137985

iranfair.mousavi@gmail.com
لیلا رستمی شکوه

دبیر کارگروه هنر و عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

کارشناسی سینما

09192130126

shokooh_elite@yahoo.com
امیر همایون مکتبی

دبیر کارگروه کتاب‌خوانی

کارشناسی اقتصاد صنعتی

09126124329

hmctabi@gmail.com
سارا اکبری ابیانه

دبیر کارگروه کودک و نوجوان

کارشناسی شیمی و معماری

09122158403

saraakbariabyaneh@yahoo.com
سارا سجادی نائینی

بازرس انجمن

کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

09123436430

sarasadjadi@yahoo.com
معرفی مسئولان انجمن

شهروز توسی

عضو اصلی هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی انجمن

کارشناسی فناوری اطلاعات

09375796343

shahrouz.post@gmail.com
عاطفه موسی‌زاده

مسئول ثبت‌نام انجمن

کارشناس ارشد مدیریت مالی

09126349734

a.mousazade@alumni.ut.ac.ir
تینا تائبی

مسئول آموزش انجمن

کارشناسی فیزیک

09127998091

tina13f@gmail.com