تاریخچه

آشنایی با افراز

انجمن فرهنگی افراز در 20 شهریور ۱۳۸۰ توسط بانوان سیما مشعوف و شروین مشتری‌خواه و آقای علی‌رضا افشاری (و سپس آقای محمد فتحی) بنیاد گذاشته شد. در سال 1381 با گرفتن اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان، کوشش‌های خود را زیر نام انجمن فرهنگی ایران‌زمین (افراز)، با آرمانِ «آشناسازی جوانان با فرهنگ و تمدن ایران‌زمین» و «پاسداری از ارزش‌های فرهنگی و گرامی‌داشت فرهنگ ملی ایرانیان»، آغاز کرد؛ هم‌چنین، در 12 مهر 1394 در «اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» به شماره‌ی 36897 ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در تاریخ 27 آبان 1394 شد. این سمن یا سازمان مردم‌نهاد در حوزه‌های ايران‌شناسی و ايران‌پژوهی، تقويت هويت ايرانی از راهِ آشناسازی مردم با ريشه‌های فرهنگ ملی ايران، پاسداشت ميراث فرهنگی و طبيعی، و بهسازی فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌ می‌کند.

 

مرا این روزگار آموزگار است / کز ین به نیستمان آموزگارى

-ناصرخسرو


 

الوین تافلر، نظریه پرداز برجسته معاصر می گوید:

«تاریخ، حیات دیگرى از حیات ملموس انسان است. تاریخ، تنها از جنگ ها و شکست ها و پیروزى ها رقم نخورده است. در تاریخ، حقیقت هایى وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود زندگى آتى انسان، تاریخى در تاریخ خواهد بود.»

به نوشته یکى از منتقدان، اهمیت علم تاریخ هیچگاه و در هیچ عصرى مورد تردید قرار نگرفته است. بخش عظیمى از متن هاى مقدس همه ى دین ها به تاریخ و سرگذشت نامه هاى قدیسان یا جنگ ها و تقابل هاى آیینى اختصاص دارد. محمد تبرى، فرزند جریر باور دارد که تاریخ «ام العلوم» محسوب مى شود. از همین روست که رودکى سمرقندى، شاعر نامدارمان فرمودند:

هر که نامخت از گذشت روزگار     /     نیز نامورد ز هیچ آموزگار


 

توماس میلون، تاریخ نویس پرتکاپوى روزگار ما، در ژرفاى کندوکاوهاى تاریخى خود به نکته هاى بس واقع نگرانه اشاره می کند: «بازخوانى تاریخ به من آموخت، پیروزى نهایى همیشه از آنِ صداقت و حقیقت بوده است». و آیا این به ما انگیزه نمی دهد؟ والتر بنیامین، به غمِ بزرگ انسان معاصر اشاره مى کند: «اطمینان بخش ترین چیزى که با ما بوده از ما گرفته شد: توانایى مبادله تجربه ها» و مگر غیر از این است که اگر گذشته را فراموش کنیم، مجبور به تکرار آن هستیم؟ پس تلاش خواهیم کرد تا با درک تجربه هاى هزاران ساله، آینده را بهتر بسازیم.

این موضوع، انگیزه ى شکل‌گیرى انجمن افراز بود.