• نام‌نویسی
  • مشاهده برچسب

    تخت جمشید، پاسارگاد، پورپیرار، عبدالله شهبازی، بهرام روشن ضمیر، رضاشاه، پهلوی، استروناخ، هرتسفلد، گیرشمن، اشمیت، یهود، نقش رستم،

    نقد آرای فضل‌الله موحد درباره جعلی‌بودن پارسه و پاسارگاد

    در نوشتارهای عالی‌جنابان باستان‌ستیز در ایران مدام بر این نکته تاکید می‌شود که هدف از باشکوه جلوه‌دادن و تعریف و تمجید تاریخ‌ دوران باستان و

    برگشت به بالا کپی‌رایت © 2012 - انجمن افراز تمامی حقوق محفوظ است.