ترکیب اعضای کنونی هیات مدیره انجمن به این شرح می‌باشد: آقای سیدمحمدرضا میرسجادی (عضو اصلی و رئیس هیات مدیره)، آقای حمیدرضا افشاری (عضو اصلی، دبیر انجمن)، بانو سیما مشعوف (عضو اصلی)، آقای سیدمحمدحسین موسوی میرکلایی (عضو اصلی)، آقای مهدی جیررودی (عضو اصلی) و آقای علی‌رضا افشاری (عضو علی‌البدل).

لطفا یک نام وارد کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا یک پیام وارد کنید.