انجمن فرهنگی افراز ــ که ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ خورشیدی بنیاد گذاشته شد و با گرفتنِ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان از سال ۱۳۸۱ کوشش‌های خود را زیر نام انجمن فرهنگی ایران‌زمین (افراز)، با آرمانِ «آشناسازی جوانان با فرهنگ و تمدن ایران‌زمین» و نیز «پاسداری از ارزش‌های فرهنگی و گرامی‌داشت فرهنگ ملی ایرانیان»، آغاز کرده بود ــ در ۱۲ مهر ۱۳۹۴ در «اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» به شماره‌ی ۳۶۸۹۷ ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ شد. این سمن یا سازمان مردم‌نهاد در حوزه‌های ایران‌شناسی و ایران‌پژوهی، تقویت هویت ایرانی از راهِ آشناسازی مردم با ریشه‌های فرهنگ ملی ایران، پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی، و بهسازی فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌ می‌کند.

 

سیما مشعوف، شروین مشتری‌خواه و علی‌رضا افشاری (و سپس محمد فتحی) بنیان‌گذاران انجمن بوده‌اند.  در سالهای پیشین، سیما مشعوف، سارا عزیزی، امین محمودی، کاوش ساعی، احسان کرمی و نیلوفر پرزیوند، سمت دبیر انجمن و علیرضا افشاری، سیما مشعوف، ارشیا لشکری، کاوه بقایی و احسان کرمی، سمت بازرس را بر دوش داشته‌اند. ترکیب کنونی اعضای هیات مدیره انجمن به این شرح می‌باشد: سیدمحمدرضا میرسجادی (عضو اصلی و رئیس هیات مدیره)، حمیدرضا افشاری (عضو اصلی، دبیر انجمن)، سیما مشعوف (عضو اصلی)، سیدمحمدحسین موسوی میرکلایی (عضو اصلی)، مهدی جیررودی (عضو اصلی) و علی‌رضا افشاری (عضو علی‌البدل).

 

مرا این روزگار آموزگار است /  کز ین به نیستمان آموزگارى

ناصرخسرو

آلوین تافلر، نظریه پرداز برجسته  معاصر می گوید: تاریخ، حیات دیگرى از حیات ملموس انسان است. تاریخ، تنها از جنگ ها و شکست ها و پیروزى ها رقم نخورده است. در تاریخ، حقیقت هایى وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود زندگى آتى انسان، تاریخى در تاریخ خواهد بود.

به نوشته یکى از منتقدان، اهمیت علم تاریخ هیچگاه و در هیچ عصرى مورد تردید قرار نگرفته است. بخش عظیمى از متن هاى مقدس همه ى دین ها به تاریخ و سرگذشت نامه هاى قدیسان یا جنگ ها و تقابل هاى آیینى اختصاص دارد. محمد تبرى، فرزند جریر باور دارد که تاریخ «ام العلوم» محسوب مى شود و این سخن را هزار سال بعد کارل مارکس عینا تکرار کرد که: «تاریخ، مادر دانش هاست».

از همین روست که رودکى سمرقندى، شاعر نامدارمان فرمودند:

هر که نامخت از گذشت روزگار /  نیز نامورد ز هیچ آموزگار.

دوماس میلون، تاریخ نویس پرتکاپوى روزگار ما، در ژرفاى کندوکاوهاى تاریخى خود به نکته هاى بس واقع نگرانه اشاره می کند: «بازخوانى تاریخ به من آموخت، پیروزى نهایى همیشه از آنِ صداقت و حقیقت بوده است». و آیا این به ما انگیزه نمی دهد؟

والتر بنیامین، به غمِ بزرگ انسان معاصر اشاره مى کند: «اطمینان بخش ترین چیزى که با ما بوده از ما گرفته شد: توانایى مبادله تجربه ها» و مگر غیر از این است که اگر گذشته را فراموش کنیم، مجبور به تکرار آن هستیم؟ پس تلاش خواهیم کرد تا با درک تجربه هاى هزاران ساله، آینده را بهتر بسازیم.

این موضوع، انگیزه ى شکل‌گیرى انجمن افراز بود.

 

 

لطفا یک نام وارد کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا یک پیام وارد کنید.