برابرِ اساس‌نامه، انجمن دارای سه رکن مجمع عمومی، هیأت‌مدیره و بازرس است. مهم‌ترین رکن انجمن مجمع عمومی است که با حضور همه‌ی هم‌وندان یک بار در سال برگزار می‌شود. در مجمع عمومی درباره مهم‌ترین مسائل انجمن تصمیم‌گیری شده، هم‌چنین گزارش عملکرد هیأت‌مدیره خوانده شده و به پیشنهادها و نقدهای هم‌وندان رسیدگی می‌شود. اعضای هیأت‌مدیره به‌مدت دو سال و بازرس به‌مدت یک‌سال در نشست‌های سالانه‌ی مجمع عمومی به‌دستِ هم‌وندان انجمن گزینش می‌شوند. هم‌چنین انجمن دارای شورای عالی است که از هموندان قدیمی، دبیران و بازرسان پیشین انجمن تشکیل یافته و به‌عنوان نهادی نگاهبانِ آرمان انجمن، یاری‌رسانِ هم‌وندان هیأت‌مدیره است. ساختار اجرایی انجمن شامل کارگروه‌هایی‌ است که در راستای هدف‌های انجمن فعالیت می‌کنند. دبیران کارگروه‌ها شورای مرکزی انجمن را تشکیل می‌دهند تا در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به مدیرعامل انجمن، که بنا به عرف دبیر انجمن نامیده می‌شود، یاری برسانند. هیأت‌مدیره نماینده‌ی قانونی انجمن بوده و دبیر انجمن (مدیرعامل) بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت‌مدیره و اساس‌نامه به وی واگذار شده است نماینده‌ی آن محسوب می‌شود.

 

AfrazOC-04

 

در راستای برآورده کردن هدف‌های انجمن، کارگروه‌ها ایجاد شده‌اند. اگرچه برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی همسو با این هدف‌ها، امکان تعریف طرح‌های مستقل نیز وجود دارد. در حال حاضر کارگروه‌های فعال انجمن عبارت است از: ایران‌شناسی، گردشگری، هنر، کودک و نوجوان، ادبی، رسانه و کتابخوانی. ترکیب اعضای کنونی هیات مدیره انجمن به این شرح می‌باشد: آقای سیدمحمدرضا میرسجادی (عضو اصلی و رئیس هیات مدیره)، آقای حمیدرضا افشاری (عضو اصلی، دبیر انجمن)، بانو سیما مشعوف (عضو اصلی)، آقای سیدمحمدحسین موسوی میرکلایی (عضو اصلی)، آقای مهدی جیررودی (عضو اصلی) و آقای علی‌رضا افشاری (عضو علی‌البدل).

لطفا یک نام وارد کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا یک پیام وارد کنید.