منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم

راه‌های دسترسی به انجمن عبارت است از:

صندوق پستی: ۱۶۴۹ – ۱۹۳۹۵ به نام انجمن فرهنگی افراز

شماره روابط عمومی: ۰۹۳۷۵۷۹۶۳۴۳

تارنمای انجمن: www.anjomanafraz.com

رایانامه انجمن: info@anjomanafraz.com

تلگرام: https://telegram.me/anjomanafraz

شماره‌ی همراه دبیر انجمن: ۰۹۱۲۳۷۶۹۲۱۰

 

چگونگی پیوستن به انجمن

دوستان علاقه‌مند با اجرای گام‌های زیر می‌توانند هم‌وند (عضو) انجمن شوند:

 

  • تکمیل و ارسال فرم هم‌وندی (برگه‌ی خام هم‌وندی را با هماهنگی روابط عمومی انجمن می‌توانید دریافت کنید)
  • مطالعه و پذیرش مرام‌نامه انجمن (برای‌تان رایانامه (ایمیل) خواهد شد)
  • پرداخت هم‌وندانه به حساب انجمن. برای سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال برابر با ۴۰٫۰۰۰ تومان تعیین شده است که می‌بایست به حساب انجمن واریز شود. شماره حساب انجمن ۳۱۰٫۸۱۰۰٫۱۲۳۶۰۸۴۱٫۱ بانک پاسارگاد (شعبه‌ی بوستان، پاسداران) و شماره کارت انجمن ۵۰۲۲٫۲۹۷۰٫۰۰۰۰٫۰۲۸۶ بانک پاسارگاد به‌نام انجمن فرهنگی افراز
  • فرستادنِ تصویر فیش واریزی از راه‌های در دسترس و با هماهنگی روابط عمومی
  • فرستادنِ تصویرِ عکس جهت صدور کارت هم‌وندی
  • با صدور کارت هم‌وندی شما یک افرازی هستید.

 

لطفا یک نام وارد کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا یک پیام وارد کنید.