انجمن فرهنگی ایران زمین (افراز)، یک سازمان مردم‌نهاد (NGO)، غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۸۰ بنیادگذاری شده و دارای پروانه و اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان است. این انجمن در ۸ سال گذشته یکی از کوشاترین و سرشناس‌ترین سمن‌های فرهنگی تهران بوده که به گونه مداوم و بی کوچکترین وقفه‌ای به کار پژوهشی و اجرایی در زمینه شناسایی و گرامی‌داشت فرهنگ ایران و نمادها و نام‌آوران آن پرداخته است.

آرمان‌ انجمن افراز بر بنیاد اساسنامه‌اش پاسداری از ارزش‌های فرهنگی و گرامیداشت فرهنگ ملی بوده است. گفتنی است «افراز»، کوتاه‌شدهٔ «انجمن فرهنگی ایران‌زمین» است و خود هم به معنای فراز، بلندی و افراشتن.


لطفا یک نام وارد کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا یک پیام وارد کنید.