مراسم رو نمایی دفتر شعر«لیلی های لیبرال»که به گفته مولف آن«سید عبدالحمید ضیایی»به ستایش عشق های زمینی می پردازد با حضور استاد «سعید بیابانکی» واستاد «عبدالجبارکاکایی» به همت «انجمن فرهنگی ایران زمین» برگزار شد.

داستان عشق

سومین نشست از سلسله نشست های ماهانه انجمن افراز که به رونمایی و معرفی آثاری اختصاص دارد که از جنبه های مختلف قابلیت بررسی دارند بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۵  رداد ماه ۱۳۹۰ با حضور اساتید و علاقه مندان به رویدادهای فرهنگی-ادبی در محل موسسه «باور» برگزار شد.

دراین نشست که به رو نمایی از دفتر غزل ها و نوسروده های «لیلی های لیبرال» اثر «سید عبد الحمید ضیایی» اختصاص داشت، با حضور استاد «عبد الجبار کاکایی» و استاد «سعید بیابانکی» به تقد و بررسی گذاشته شد و «سید عبد الحمید ضیایی» علاوه بر خواندن برخی از اشعار این دفتر به پرسش های حاضران پاسخ گفت.

این مجموعه شامل بیست و هشت عزل و سی و چهار شعر در قالب نو است،که به گواه خود وی، آنچه می خواهد به جای مقدمه بنویسد؛ تاملات و پرسش هایی است که خود در سالیان اخیر درباره مفهوم عشق و انواع و اطوار آن داشته ام یا در این کتاب و آن جریده خوانده و دیده و در اینجا صورت بندی کرده ام.

در مقدمه این اثراز زبان نگارنده آمده است: «لیلی های لیبرال» ، نامی که بر این دفتر شعر نهاده ام، در نگاه نخست ترکیبی متناقض نما به دید می آید و گونه ای از ستیز ناسازها و مفهوم های نا همگون در آن می توان یافت؛ از سویی لیلی، نماد عشق انحصاری و اسطوره ای به شمار آمده و از سویی لیبرال،صفتی که بیانگرتنوع و تکثر در دوست داشتن و عشق ورزی است.

«استاد سعید بیابانکی»در مراسم رونمایی از این اثر در باره تفاوت های دفتر حاضر با سایرآثار چاپ شده در این گروه  گفت:یکی از نکات بسیار بارز و قابل توجه در این کتاب مقدمه عالمانه و هوشمندانه آن است و معمولا رسم است که مقدمه را دیگران می نویسند اما این مقدمه داری جنسی متفاوت است ، خود شاعر آن را نگاشته و دغدغه های خود را در باره ماهیت عشق های کلاسیک و مدرن در آن آورده است.

وی افزود: در میان تمام اشعار این کتاب که در دو قالب کلاسیک و نو سروده شده مفهوم واحدی در جریان است و این همان «عشق» است. اما این «عشق» از نوع ادبیات اسطوره ای و عرفانی غیرقابل دسترس و «معشوق» آن دارای چهره ای مبهم نیست بلکه عشقی ملموس است، زبان انتخاب شده در نگارش این مجموعه زبانی بسیار متعادل است که در هم در برگیرنده مفاهیم سنتی عشق است وهم با مفاهیم نو هم پوشانی دارد.

استاد «عبد الجبار کاکایی» پس از خواندن یکی از اشعار این مجموعه و تحسین آن گفت: نام کتاب«لیلی های لیبرال» علی رغم مفهوم متناقض نمایی که دارد، دارای موسیقی عروضی دلنشینی است که از نقاط قوت کتاب به شمار می رود و این «لیلی های لیبرال» بیش از اینکه موضوع کتاب باشند، مخاطب آن به شمار می روند و مولف قصد داشته تا به آن ها شیوه های عشق واقعی را بیاموزد.

استاد «کاکایی» در خصوص منحصر به فرد بودن این کتاب به استحکام زبان ،قدرت انتقال مفهوم و حضور منطق شاعرانه اشاره کرد و گفت: این منطق گاهی آموزشی، گاهی فلسفی و گاه ذوقی می شود اما این توازن در کل مجموعه گاهی به نفع القا مفاهیم عقلانی و فلسفی به هم می خورد و همین امر باعث می شود مخاطب این شعرها گروه های دانشگاهی ومکان های آمیخته با سنن فلسفی باشد تا محیط های عمومی.

«سید عبد الحمید ضیایی»نیز در این مراسم گفت:این کتاب بیش از آنکه رساله شعر باشد برای خود من نوعی حدیث نفس و مکالمه ای درونی بوده، مکالمه درونی که گاهی با صدای بلند بیان شده و آنها را نوشته ام. بیشتر از آنکه دغدغه شعر گفتن داشته باشم در این کتاب دغدغه های «اگزیستانسی»برای من مهم بوده علی الخصوص در باب «عشق».

وی افزود: برخلاف نظریات رایجی که« عشق » را به دو گروه «مجازی» و «حقیقی» تقسیم می کنند به جد اعتقاد دارم، چیزی به نام «عشق مجازی»وجود ندارد، یا «عشق» هست یا نیست. اگر فرایندی به انسان آرامش دهد، خوشخویی و مهربانی هدیه کند، «عشق»هست و اگر این صفات را به ما ندهد «عشق» نیست و فرایندهایی که باعث ایجاد پراکنده گی، گرسنه گی، پریشانی و کج خلقی و سخت گیری به دیگران می آورند «عشق» نیستند حتی اگر عشق به خداوند باشد.

وی در پایان گفت: در این کتاب سه، چهار نظرگاه بیان شده است، در برخی اشعار همان نگاه افسانه ای اسطوره ای ستایش شده، در برخی این نگاه کوبیده می شود، در بعضی دیگر از «لیلی های لیبرال»دفاع می شود و در پاره ای از آنان گلایه می شود. و استاد «کاکایی»در توضیح این رویه گفت: اما محور این واکنش در واقع ناتوانی و عجز انسان در شرایطی است که جز این عشق ها راهی جز رسیدن به معشوق ندارد.