مجله تایم آمریکا در بخش اختصاصی شماره اخیر، در فهرست ۱۰ واحد نظامی نیرومند تاریخ بشر، سپاه جاویدان هخامنشی را به فرنام دومین ارتش شکست ناپذیر برگزید.

درباره سپاه جاویدان هخامنشی آمده است:

“بنابر آنچه هرودوت تاریخنگار یونانی باستان شرح میدهد، در میان سپاهیان نیرومند امپراتوری پارسیان (هخامنشیان) یک نیروی زبده و خبره به نام جاودانان (امردادها) وجود داشت که بنابر توصیف یونانیان واحدی با ۱۰ هزار سرباز بود که هرگز در هنگام جنگ از شمار آن کاسته نمیشد. (هر نیروی آسیب دیده به سرعت جایگزین میشد و از این رو شکست ناپذیر جلوه مینمود)

ارتش هخامنشی نیرویی متشکل از همه ملتها و تیره ها بود. با این همه سپاه جاویدان از قوم اصلی پارسی تشکیل میشد. جامه های رنگین آنان پوشیده از زر و سپرهاشان پولکی بود و آنان دارای دو کمان و یک شمشیر بودند. این سپاه پرافتخار همواره با خدمه و تدارکات شخصی خود سفر میکردند.”

هزاران سال بعد شاه ایران نام سپاه ویژه خود را به همین افتخار، گارد جاویدان نهاد. جاویدانانی که البته نتوانستند در برابر انقلاب اسلامی مقاومت کنند.”

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2069886_2069891_2069942,00.html

 

در ادامه این فهرست سپاه اسماعیلی حسن صباح که مرکز آن در الموت بود، با نام حشاشین در جایگاه هشتم واحدهای نظامی سرشناس تاریخ آمده است.

گفتنی است، در این فهرست، گارد ویژه آمریکا نامور به “سیلز” (SEALs) که دشوارترین عملیات نظامی پارتیزانی به آنان داده میشود (از جمله عملیات اخیر کشتن اسامه بن لادن) در مقام نخست قرار دارد و با این حساب، “سپاه جاویدان هخامنشی” در میان ارتشهای باستانی یا پیشامدرن، و با حذف ارتشهای مدرن و معاصر مقام نخست را ستانده و “حشاشین” حسن صباح مقام چهارم را دارد.

لازم به ذکر است که در این فهرست دهگانه، اثری از واحدهای نظامی پرادعای تاریخ همچون اسپارتها، فالانژهای اسکندر و ارتش رم وجود ندارد.