به آگاهی دوستان می رساند که مجمع عمومی سالانه انجمن در روز پنجشنبه ٢٨ اردیبهشت از ساعت ١۶ تا ١٩ در محل دفتر آقای میرسجادی، واقع در میدان هفت تیر، خیابان بهارمستیان (بالاتر از مسجد الجواد)، شماره ١۶، طبقه ۴ برگزار خواهد شد. دستور جلسه اصلی مجمع به شرح زیر است:

– ارایه گزارش عملکرد و مالی انجمن در سال ١٣٩۵
– رای گیری اعضای جدید هیات مدیره و  بازرس
– تصویب آیین نامه داخلی عضویت در  هیات مدیره (شورای مرکزی)
– تصویب مبلغ هموندانه (حق عضویت) سال ٩۶
– تغییر نشانی انجمن

در صورتی که دست کم نصف بعلاوه یک هموندان در نوبت اول مجمع حضور پیدا نکنند نوبت دوم در دو هفته بعد روز پنجشنبه ١١ خرداد، همان ساعت، با هر تعداد از هموندان برگزار خواهد شد.

از ان جایی که جهت اخذ مجوز انجمن از استانداری تهران و ثبت انجمن در سازمان ثبت شرکتها هموندان قدیمی انجمن پیش قدم شدند و اعضای اولیه هیات مدیره را نیز تشکیل دادند قرار بر این شده است اعضای هیات مدیره را هموندان قدیم و دبیران کنونی انجمن تشکیل داده که بر این اساس، آیین نامه ای جهت نحوه نامزد شدن در هیات مدیره تدوین شود به این شکل که از ۵ نفر عضو اصلی هیات مدیره ٣ نفر از بین هموندان قدیمی انجمن و ٢ نفر از دبیران کنونی انجمن که شرایط آن در آیین نامه بیان خواهد شد انتخاب شوند که پس از تصویب در مجمع عمومی انجمن، در رای گیری های بعدی بر اساس آیین نامه داخلی از نامزدها ثبت نام به عمل خواهد آمد. برای این دوره ضمن این که بر این اساس نامزدها معرفی شده، دیگر هموندان انجمن (که شماره هموندی دریافت کردند) نیز می توانند نامزد عضویت در هیات مدیره شوند. این دوستان لطفا درخواست خود مبنی بر نامزدی عضویت در هیات مدیره را تا روز ٢٠ اردیبهشت برای آقای شهروز طوسی، مسئول روابط عمومی انجمن، به شماره : ٠٩٣٧۵٧٩۶٣۴٣ ارسال نمایند.

هموندانه سال جدید مبلغ ۵٠ هزار تومان توسط شورای مرکزی انجمن تایید شد که پس از تصویب مجمع عمومی انجمن از هموندان دریافت خواهد شد. هم چنین هموندان می توانند مبلغ هموندانه سال جدید را به شکل علی الحساب و پیش از برگزاری مجمع، به شماره کارت انجمن
۵٠٢٢٢٩٧٠٠٠٠٠٠٢٨۶
بانک پاسارگاد، به نام انجمن فرهنگی افراز واریز نموده، تصویر فیش واریزی خود را برای مسئول ثبت نام انجمن، بانو موسی زاده به
شماره همراه: ٠٩١٢۶٣۴٩٧٣۴ ارسال نمایند.