انجمن فرهنگی افراز  آیین چهارشنبه سوری را با حضور حدود ١٠٠ نفر از هموندان انجمن  در شب سه شنبه ٢۴ اسفند، برگزار کرد. در این برنامه پس از روشن کردن آتش و پخش سرود “ای ایران”، خوانش بخشی از شاهنامه توسط بانو “فرانک جباری” انجام شد. سپس دوستان با پریدن از روی آتش آیین جشن را به‌جا آورده و در ادامه با پخش موسیقی و انجام آتش‌بازی با وسایل و تجهیزات ایمن، به شادی و پایکوبی پرداختند. در آخر با صرف شام آیین چهارشنبه‌سوری به پایان رسید.

 

جشن چهارشنبه‌سوری افراز، سال 1395

جشن چهارشنبه‌سوری افراز، سال 1395

جشن چهارشنبه‌سوری افراز، سال 1395

جشن چهارشنبه‌سوری افراز، سال 1395

جشن چهارشنبه‌سوری افراز، سال 1395