به‌مناسبت جشن سده برنامه گشت یک‌روزه بازدید از مکان‌های تاریخی کاشان شامل باغ فین، تپه سیلک، شهر زیرزمینی نوش‌آباد و آبشار و چهارتاقی نیاسر در روز پنجشنبه، هفتم بهمن ماه برگزار شد.

سفر یک‌روزه کاشان، به مناسبت جشن سده 95

آبشار نیاسر

سفر یک‌روزه کاشان، به مناسبت جشن سده 95

تپه‌های باستانی سیلک

سفر یک‌روزه کاشان، به مناسبت جشن سده 95

تپه‌های باستانی سیلک

سفر یک‌روزه کاشان، به مناسبت جشن سده 95

خوراک محلی شامل شفته سماق و گوشت و لوبیا

سفر یک‌روزه کاشان، به مناسبت جشن سده 95

آب انبار شهر نوش آباد که به شهر زیرزمینی راه دارد