انجمن فرهنگی افراز در روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ نشست نقد و بررسی کتاب “هویت و خشونت” اثر “آمارتیاسن” برنده هندی الاصل جایزه نوبل اقتصاد را با حضور مترجم کتاب آقای فریدون مجلسی از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در محل نشر هنوز برگزار کرد. آقای مجلسی در ابتدا با معرفی نظریه برخورد تمدن های هانتینگتون، به پاسخ آمارتیاسن در این خصوص پرداختند. در پایان نشست پرسش و پاسخی بین مترجم و حاضرین انجام شد.

 

 

نشست نقد و بررسی کتاب هویت و خشونت با حضور فریدون مجلسی مترجم کتاب

نشست نقد و بررسی کتاب هویت و خشونت با حضور فریدون مجلسی مترجم کتاب

نشست نقد و بررسی کتاب هویت و خشونت با حضور فریدون مجلسی مترجم کتاب