مجمع عمومی انجمن فرهنگی افراز در روز جمعه مورخ ٣١ اردیبشهت ١٣٩۵ در محل دفتر جناب آقای محمد میرسجادی (رییس هیات مدیره انجمن) واقع در میدان هفت‌تیر، خیابان بهار مستیان، شماره ١۶، طبقه چهارم از ساعت ١۶ تا ١٩ برگزار شد.

در ابتدای حضور هموندان، کارت هموندی صادره تحویل و فرم اطلاعات هموندی تکمیل و مرامنامه‌ی انجمن از سوی ایشان امضا گردید. پس از آن جلسه با پخش سرود “ای ایران” به صورت رسمی آغاز شد.

پس از آن با انتخاب اعضای هیات رییسه مجمع از سوی آقای میرسجادی، گزارش هیات مدیره توسط حمیدرضا افشاری، دبیر انجمن، ارایه گردید. سپس با رای‌گیری اعضای حاضر در مجمع، بانو نازنین نادری در سال ١٣٩۵ به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.

پس از آن ترازنامه انجمن برای سال ١٣٩۴ و گزارش برنامه راهبردی از سوی حمیدرضا افشاری ارایه شد. پس از استراحتی کوتاه و انجام پذیرایی از هموندان، مجمع با گزارش کارگروه‌های فعال در انجمن ادامه پیدا کرد و دبیران کارگروه‌ها به شرح فعالیت‌های پیشین و برنامه‌های آینده خود پرداختند. در ادامه بانو سیما مشعوف به ارایه شرایط ورود به شواری عالی انجمن و جناب آقای علیرضا افشاری به معرفی برنامه اصلی انجمن در سال ١٣٩۵ با عنوان ” بزرگداشت کوروش بزرگ در روز ٧ آبان” پرداختند.

annual-meeting-95-2

annual-meeting-95-3

annual-meeting-95-4

annual-meeting-95-5

annual-meeting-95-6

annual-meeting-95-7

annual-meeting-95-8

annual-meeting-95-9

annual-meeting-95-10