کارگروه هنر انجمن سری سلسله نشست های بررسی تاریخ هنر در جهان باستان را برگزار می کند. شرکت در این نشست ها کاملا آزاد و رایگان است.

مدرس دوره : حیدر زاهدی

آغاز دوره : ۴ ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

زمان : روزهای آدینه از ساعت ۱۰ تا ۱۲

مدت دوره : ۸ نشست دو ساعته

جایگاه : خیابان ولیعصر ، پایین تر از پارک ساعی ، برج نگین ساعی ، طبقه ۱۱ ، واحد ۱۱۰۴

نام نویسی : ۰۹۱۲۳۴۳۶۴۳۰ بانو سارا سجادی دبیر کارگزوه هنر