شورای عالی انجمن افراز در نظر دارد دوره‌ی جدیدی از خبرنامه‌ی انجمن را، با نام دوماهنامه‌ی «پیام افراز» و در قالب لوح‌های فشرده،‌ منتشر کند؛

لوح‌هایی که در برگیرنده‌ی پوشه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری متعدد است. توضیح کامل درباره‌ی این لوح‌ها و نحوه‌ی اشتراک‌شان را می‌توانید در این‌جا ببینید.
http://payame-afraz.blogfa.com
دریافت نخستین نسخه‌ی «پیام افراز» تقریباً رایگان است. برای این کار نیاز است برگه‌ی اشتراک را، که در تارنوشت پیام افراز قرار دارد، پُر کنید و تا بیست‌وپنجم مهرماه با عنوان «اشتراک پیام افراز» به رایانامه‌ی afraz.mag@gmail.com بفرستید. پیشنهادِ دوستان‌تان در «شورای عالی انجمن افراز» این است که با مشترک شدنِ «پیام افراز» ارتباطِ میان‌مان را محکم‌تر کنید. منتظر پیشنهادها و نظرهای شما ــ پس از دریافت نخستین نسخه از «پیام افراز» ــ هستیم.