گروه ادبی انجمن افراز دور تازه‌ای از فعالیت‌های خود را آغاز کرد. این نشست‌ها روزهای شنبه از ساعت ۵ تا ۷ برگزار می‌شود و حضور در آن آزاد است.

برآنیم که پرداختن به زبان و ادبیات پارسی و درفراز همه ی آنها شاهنامه‌ی فردوسی راهی ست سر راست به سرچشمه‌های شناخت فرهنگ و هویت ایرانی. برهمین پایه گروه ادبی افراز آهنگ برگزاری دور تازه ای از نشست های ادبی خود را دارد. در این دوره تازه ، هرنشست دربرگیرنده ی سه بخش خواهد شد:

بخش نخست:

خواندن شاهنامه ی فردوسی از آغاز. پایه‌ی کار، شاهنامه‌ی ویراسته‌ی دکتر حمیدیان خواهد بود. در این بخش افزون بر خواندن رج به رج شاهنامه، در هر رج (بیت) که نیازی باشد به گفتگو پیرامون آن خواهیم پرداخت . پایه‌ی گزارش رج‌ها و بازنمود (توضیح) آنها در این بخش، کتاب‌نامه‌ی باستان دکتر کزازی خواهد بود.

ـ بهره بردن هموندان از چاپ ها و ویراست های دیگر شاهنامه رواست.

 بخش دوم:

پرداختن به زندگی و اندیشه ی یک چکامه‌ سرا و خواندن برخی از کارهایش. فراخواندن چکامه‌سرایان کنونی به نشست یکی از برنامه‌های گنجانده‌ شده در این بخش است.

 بخش سوم:

بخش سوم و پایانی نشست بسته به شرایط یا دربرگیرنده‌ی مباحث هم‌ پیوند با ریشه‌شناسی واژگان و یا برنامه‌ی زنده‌ی موسیقی خواهد بود.

 

نشانی: خیابان سمیه، پس از مفتح، کنار هتل آزادی، کاشی (پلاک) ۱۴۴، اشکوب (طبقه) ۸، یکان (واحد) ۲۱، تلفن دفتر: ۸۸۳۲۴۲۷۲

در صورت امکان، پیشاپیش نام‌تان را به روابط عمومی انجمن، بانو  مونا رجبی، بگویید تا اگر در برنامه دگرگونی پیش آمد شما را آگاه کند. (۰۹۱۹۳۱۹۴۰۵۴)